PKN
Grote Kerk Almelo
 
Morgengebed | zondag 26 april 2020 Morgengebed | zondag 26 april 2020

Orde van Dienst

Orgelspel
Woord ter inleiding

een kaars wordt aangestoken

Openingsvers
: Liedboek 194

Lied: Liedboek 207

antifoon: Liedboek 640b

psalm gezongen:
Lied 33:

Psalmgebed: Psalm 33

psalm gelezen: Psalm 33, 4-6 psalm gezongen: Lied 33: 3

psalm gelezen: Psalm 33, 10-13 psalm gezongen: Lied 33: 5 en 6

psalm gelezen: Psalm 33, 18-22 antifoon:

Lezing: Johannes 21,1-14

Overweging

Lied: Liedboek 392

Canticum De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c

voorzang:

allen: voorzang:

allen: voorzang:

allen:

Gebeden:

- Gebedsaanhef: Liedboek 301k

Zoals gesproken ooit ...

Onze Vader: Liedboek 369b

Voorbede met acclamatie: Liedboek 368f

Gebedsstilte

Gebed van de zondag

Zegenbede: Liedboek 203

Lied: Liedboek 650

Orgelspel

Dit morgengebed is een besloten viering en niet toegankelijk.
U kunt het beluisteren door in de rechterkolom op kerkdienstgemist.nl te klikken.
Klik daarna de op de juiste datum en op 'Startknop' om de uitzending te starten.


Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.

Collecte t.b.v. ZWO-project Syrië
De diaconie-collecte van deze zondag is voor het project van de ZWO: het betreft een thema- project van Kinderen in de Knel (Kerk in Actie). Het gaat over Syrische vluchtelingenkinderen in kampen in Syrië, Libanon en Jordanië

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt verdelen.
Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.

 
terug
 
 
Contact
Hier vindt u gegevens over namen en telefoonnummers.
Verder informatie over parkeren en routebeschrijving. 

contact >>

meer
 
Kerkdienst luisteren / gemist
Het is mogelijk rechtstreeks via internet de kerkdienst te beluisteren. Ook achteraf.
Klik op kerkdienstgemist.
En maak vervolgens een
keuze welke dienst u wilt beluisteren.

 
 
Links
De andere wijkgemeentes: 

 
 
Privacyverklaring PGA Almelo
De wijkgemeente
de Grote Kerk maakt gebruik van de Privacyverklaring van
de Protestantse Gemeente Almelo.

Deze verklaring staat op de Centrale website onder de volgende link:
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.